Rejestry ................

Rejestry prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi:

 • rejestr pracodawców
 • rejestr ofert pracy
 • rejestr zawartych umów dotyczących organizacji prac interwencyjnych
 • rejestr zawartych umów dotyczących organizacji robót publicznych
 • rejestr zawartych umów dotyczących organizacji staży
 • rejestr zawartych umów dotyczących organizacji przygotowań zawodowych
 • rejestr zawartych umów dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych
 • rejestr zawartych umów o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • rejestr zawartych umów o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • rejestr prowadzonych szkoleń
 • rejestr kart usług doradczych
 • rejestr skarg i wniosków
Wytworzył:
Udostępnił:
Pilarska Dorota
(2007-03-22 14:27:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pilarska Dorota
(2007-03-22 14:27:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki